Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Υπερψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός της Διοικούσας παράταξης του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2020

Θ. Αμπατζόγλου:  Προτεραιότητά μας για το 2020 η αισθητή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Μαρουσιωτών

Υπερψηφίστηκε και εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2020, όπως προτάθηκαν από τη διοικούσα παράταξη στις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα το Τεχνικό Πρόγραμμα της διοικούσας παράταξης έλαβε 23 ψήφους έναντι 8 της πρότασης της μείζονος αντιπολίτευσης και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έλαβε 21 έναντι 8 ψήφων.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου κατά την εισήγησή του στη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου, αναφέρθηκε εκτενώς στους στρατηγικούς στόχους νέας Δημοτικής Αρχής, με βασικές προτεραιότητες τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, τη συνέχιση υφιστάμενων έργων και κυρίως τη διεκδίκηση νέων έργων από την Περιφέρεια Αττικής, για την αναβάθμιση της ζωής της Μαρουσιωτών στους παρακάτω άξονες υποδομών και υπηρεσιών:

 • αντιπλημμυρική προστασία – αποχέτευση
 • οδοποιία – κοινόχρηστοι χώροι
 • κτιριακές υποδομές
 • πολιτισμός – αθλητισμός
 • περιβάλλον

Ενδεικτικά ο κ. Θ. Αμπατζόγλου σημείωσε κατά την εισήγησή του:

Για το Τεχνικό Πρόγραμμα

«Το σχέδιο  του Τεχνικού  Προγράμματος για το έτος 2020 συντάχθηκε με γνώμονα αφενός μεν τις διαπιστωθείσες από τις υπηρεσίες του Δήμου ανάγκες των πολιτών αφετέρου δε και με το όραμα της Διοίκησης για  την υλοποίηση τεχνικών έργων που θα συμβάλουν αισθητά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος  και  της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος έγινε στο πλαίσιο δυσχερών τεχνοοικονομικών συνθηκών, στην οποία είναι αναπόφευκτη τόσο η εμφάνιση νέων προβλημάτων όσο και η δυσχέρεια εξασφάλισης επαρκών πόρων για την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων για τον προγραμματισμό των νέων έργων αλλά και την υλοποίηση των συνεχιζόμενων.

Παρόλα αυτά στον τομέα των τεχνικών έργων υπήρξε μέριμνα οι προτάσεις να βασίζονται σε τρία επίπεδα παρεμβάσεων:

1.         Να γίνει το Μαρούσι μια πόλη με καλύτερη καθημερινότητα και ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Μια πόλη που θα αξίζει να ζεις.

2.         Να γίνει το Μαρούσι μια βιώσιμη πόλη, με σύγχρονο και λειτουργικό σχεδιασμό του χώρου και των δραστηριοτήτων της.

3.         Να αποτελέσει το Μαρούσι πόλο ανάπτυξης και εξωστρέφειας στην Αττική.

Έχοντας ως γνώμονα τα παραπάνω έγινε προσπάθεια το Τεχνικό Πρόγραμμα να περιλαμβάνει όλους τους τομείς του δημόσιου χώρου και  ιδιαίτερη έμφαση στα:

 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
 • Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Έργα αποχέτευσης ομβρίων
 • Έργα διανοίξεων οδικών τμημάτων και συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου
 • Έργα διαμόρφωσης πεζοδρομίων
 • Έργα βελτίωσης κοινοχρήστων χώρων καθώς και
 • Έργα που αφορούν στην συντήρηση – βελτίωση των κτιριακών υποδομών κτιρίων του Δήμου
 • Από το πρόγραμμα των έργων δεν λείπουν έργα  αθλητικών  και πολιτιστικών υποδομών, στοχεύοντας στην πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη  των νέων, αλλά και στη σωματική υγεία, την πνευματική και ψυχική καλλιέργεια και την κοινωνική επαφή των πολιτών κάθε ηλικίας.

Ως καίριας σημασίας αναφέρονται οι ενέργειες για χρηματοδότηση και υλοποίηση  νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και έργων αποχέτευσης και συγκεκριμένα:

–           Ολοκληρώνονται οι εργασίες του έργου κατασκευή – συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων

–           Δημοπρατούνται εντός του έτους ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του το 2020 το έργο με τίτλο συνδέσεις ακάθαρτων αγωγών και επισκευές

–           Η έναρξη κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Πολυδρόσου.

–           Η έναρξη κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του Αγίου Θωμά, για την οποία έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης.

–           Η ολοκλήρωση της εκπόνησης  μελετών στο πλαίσιο οριοθέτησης ρεμάτων στον Δήμο Αμαρουσίου για το ρέμα της οδού Β. Ηπείρου.

–           Ολοκληρώνεται η εκπόνηση μελέτης ορθολογικής διαχείρισης ομβρίων υδάτων οδού Κυπρίων Αγωνιστών

–           Η ολοκλήρωση της μελέτης έργων διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς και οι ενέργειες της Διοίκησης για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου .

–           Η υποβολή στην Περιφέρεια αιτημάτων για τη χρηματοδότηση έργων κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων  στις περιοχές Αγ. Νικολάου, Αγίας Φιλοθέης, Κέντρου, Νέου Τέρματος, Παραδείσου, Σωρού , Νέου Αμαρουσίου, Αναβρύτων και Κοκκινιάς.

Στον τομέα της οδοποιίας και κοινόχρηστων χώρων ενδεικτικά αναφέρουμε:

–           Δημοπρατούνται εντός του έτους ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του το 2020 το έργο με τίτλο ανακατασκευή και συντηρήσεις οδών

–           Έχει υπογραφή η σύμβαση και ολοκληρώνονται οι εργασίες διανοίξεις – διαμορφώσεις οδών Δήμου Αμαρουσίου.

–           Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  του έργου η  ανακατασκευή – συντήρηση οδών στο Δήμο Αμαρουσίου του 2019

–           Έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της πλατείας Ευτέρπης

–           Έχει υπογραφή η σύμβαση ανάπλασης της πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό,

–           Έχει υπογραφή η σύμβαση και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανάπλασης του Κ.Χ.9760 και της γύρω περιοχής

–           Έχει υπογραφεί η σύμβαση και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες διαμόρφωση των οδών Αχιλλείου & Δραγατσανιού στο Δήμο Αμαρουσίου

–           Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης, των στατικών και λοιπών μελετών για την νέα πεζογέφυρα στην οδό Λ. Κηφισίας στην περιοχή «ΗΒΗ», λαμβάνοντας τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Αρχαιολογία, το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων), ενώ εκκρεμούν οι τελικές εγκρίσεις από το Σ.Α. (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής) και των τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με στόχο ακολούθως την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου.

–           Έχει υπογραφή σύμβαση και έχουν υλοποίηση τα δύο πρώτα σκέλη της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (σβακ) Δήμου Αμαρουσίου (χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο αρ.αποφ.114.9/2016)»

–           Έχει συνταχθεί η μελέτη για το έργο Συντήρηση Οδοστρωμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου η οποία έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια για χρηματοδότηση.

–           Έχει συνταχθεί η μελέτη για το έργο Ανακατασκευή και Επισκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Αμαρουσίου η οποία έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια για χρηματοδότηση.

–           Έχει δρομολογηθεί η έναρξη διαγωνισμού για την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών αναπλάσεων των οδών Σωρού,  Βύρωνος Νερατζιωτίσσης και Παλαιολόγου .

Στον τομέα των κτιριακών υποδομών ενδεικτικά αναφέρουμε::

–           Την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη εργασιών του έργου με τίτλο Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βας. ‘Ολγας με κωδικό ΟΠΣ 5001551 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορές περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020 – χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ

–           Την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη εργασιών του έργου με τίτλο Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτίριων & Αύλιων Χώρων Και Λοιπές Δράσεις Στο Δήμο Αμαρουσίου έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

–           Την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη εργασιών του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

–           Έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες προκειμένου να προβούμε στην ολοκλήρωση της δωρεάς του συνόλου των μελετών εφαρμογής για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου ενώ παράλληλα έχει υποβληθεί προς χρηματοδότηση.

–           Προγραμματίζεται η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής του νέου σχολικού συγκροτήματος για το 8ο Γυμνάσιο και  9ο Λύκειο στην Αγία Φιλοθέη,  για την κατάρτιση φακέλου προς χρηματοδότηση

–           Στον τομέα των υποδομών πρόνοιας έχει ήδη υποβληθεί ολοκληρωμένος φάκελος μελετών για χρηματοδότηση της κατασκευής νέου, σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού, στο Ο.Τ. 580 στο Ψαλίδι.

Στον τομέα των αθλητικών υποδομών ενδεικτικά αναφέρουμε :

–           Βρισκόμαστε στην διαδικασία δημοπράτησης τριών χρηματοδοτούμενων έργων που αφορούν την αναβάθμιση υπαίθριων αθλητικών χώρων επί των οδών Φραγκοκλησιάς, Ροδοδάφνης και Σισμανογλείου

–           Ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και αναμένεται η έκδοση της Οικοδομικής Άδειας με τις απαραίτητες εγκρίσεις στο Κτήμα Καρέλλα ενώ έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση της από την Περιφέρεια.

–           ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Στον τομέα Περιβάλλοντος

–           Ολοκληρώθηκαν εντός του έτους οι εργασίες του έργου ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2019 που δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθούν, ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του Τεχνικού Προγράμματος του 2020 και στο μεγαλύτερο μέρος του, συμπεριελήφθησαν σε αυτό».

Για τον Προϋπολογισμό

«Με τον προϋπολογισμό του 2020 επιλέγουμε τον δρόμο της ευθύνης, τον δρόμο της συνέπειας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ασκούμενης πολιτικής μας. Τα οικονομικά δεδομένα του προϋπολογισμού μας επηρεάζονται από την κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Ο.Τ.Α. αλλά και από τα βάρη των δανείων που κληρονομούμε.

Πάνω από 70% έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια η κρατική χρηματοδότηση προς την Αυτοδιοίκηση.

Το κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων, τα τελευταία χρόνια, αλλά και η αδυναμία όλο και μεγαλύτερου αριθμού νοικοκυριών να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις, οδήγησε σε κατακόρυφη μείωση των εσόδων μας από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα.

Καλούμαστε, με λιγότερα χρήματα την επόμενη χρονιά, να λειτουργήσουμε τον Δήμο μας, χωρίς να περικόψουμε υπηρεσίες και κυρίως, χωρίς να επιβαρύνουμε επιπλέον έστω και ελάχιστα, τους συμπολίτες μας.

Ο Προϋπολογισμός του 2020, αυτή την φιλοσοφία υπηρετεί.

Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και λειτουργία του Δήμου, με ακόμη χαμηλότερο κόστος.

Τα στελέχη των οικονομικών μας υπηρεσιών, μας παρέχουν μια σειρά από χρηματοοικονομικούς δείκτες, με βάση το σχέδιο προϋπολογισμού  του 2020, που αποδεικνύουν τη σωστή πορεία του Δήμου.

 • Είναι ο δείκτης της αυτονομίας, που αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ συνολικών εσόδων προς τακτικά έσοδα.
 • Είναι ο δείκτης της ανεξαρτησίας, που αποτυπώνει τη σχέση συνολικών εσόδων με ίδιων εσόδων.
 • Είναι ο δείκτης αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.

Ακολουθούμε το δρόμο της εξυγίανσης και του νοικοκυρέματος, χωρίς να υπάρξει υστέρηση καμίας κοινωνικής υπηρεσίας».

Τέλος ο κ. Θ. Αμπατζόγλου αναφερόμενος στις προτάσεις της αντιπολίτευσης σημείωσε:

«Ακούμε με ενδιαφέρον κάποιες από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και θα αποτελέσουν μέρος του δημιουργικού μας διαλόγου την επόμενη περίοδο που έχει ως στόχο τη σύνθεση απόψεων, προς όφελος των δημοτών του Αμαρουσίου».

 

Σχετικά αρχείαΥπερψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός της Διοικούσας παράταξης του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2020

 

Scroll to Top