Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Το Πρόγραμμα Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων του Δήμου Αμαρουσίου

 

Θ. Αμπατζόγλου: «Καλούμε τις Επιχειρήσεις του Δήμου μας να συμβάλλουν στη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των Μαρουσιωτών»

Ένας από τους βασικούς άξονες πολιτικών της νέας Δημοτικής Αρχής Αμαρουσίου που ανέλαβε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και προσωπικά του Δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, ήταν η εκπόνηση ενός εξειδικευμένου Προγράμματος Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων το οποίο:

  1. θα ελάμβανε υπόψη τις πάγιες ανάγκες του Δήμου με την ακριβή καταγραφή τους.
  2. θα ήταν δυνατόν με τις κατάλληλες τροποποιήσεις να προσαρμόζεται στις τρέχουσες ανάγκες, που συχνά μεταβάλλονται λόγω ειδικών συγκυριών (π.χ. covid-19).
  3. θα ήταν καινοτόμο, έτσι ώστε οποιαδήποτε επιχείρηση στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα μπορούσε να βρει το «δικό» της μοντέλο συνεργασίας και προσφοράς στην κοινωνία του Αμαρουσίου.

Με αυτές τις αρχές δημιουργήθηκε – για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Αμαρουσίου – ως αποτέλεσμα συντεταγμένης προσπάθειας και ειδικής μελέτης, το Πρόγραμμα Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων.

 

Δήλωση του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου

Με αφορμή τη δημιουργία του Προγράμματος Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δηλώνει:

«Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, οι Επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Εταιρικής  Kοινωνικής Ευθύνης, μπορούν να συμβάλλουν θετικά και σε  συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να απαντήσουν στις πλείστες ανάγκες, που καθημερινά αναδύονται στις πόλεις μας.

Ο Δήμος Αμαρουσίου, με γνώμονα τη βελτίωση ζωής δημοτών και κατοίκων, ξεκινά μία συντονισμένη προσπάθεια προσέλκυσης χορηγιών για την υποστήριξη των Κοινωνικών δομών του Δήμου, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση.

Οι χορηγίες αυτές εντάσσονται σε έναν οργανωμένο σχεδιασμό, ερχόμενες να συμπληρώσουν  τις υφιστάμενες υποδομές και το πρόγραμμα του Δήμου για το 2021. Ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία με τρόπο ώστε να αποδώσει άμεσα μετρήσιμο κοινωνικό όφελος, με παρεμβάσεις ουσίας.

Το κάλεσμα επομένως αποτείνεται στην επιχειρηματική κοινότητα του Δήμου μας μία από τις σημαντικότερες της χώρας, ώστε να στηρίξει το όραμά μας για ένα Μαρούσι – παράδειγμα πόλης που νοιάζεται για την υγεία, την ευημερία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον».

 

========================

 

Γενικά για το Πρόγραμμα Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων

Το Πρόγραμμα Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων κάνει μία συντεταγμένη προσπάθεια να αναπτύξει συνεργασίες με τον επιχειρηματικό κόσμο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, επιδιώκοντας να δοθεί άμεσα λύση σε ανάγκες και ελλείψεις, που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των δημοτών και κατοίκων του Αμαρουσίου.

Σε μια περιοχή όπου συγκεντρώνονται οι πρωταθλητές της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο Δήμος Αμαρουσίου, με τον ιδιαίτερο μητροπολιτικό του χαρακτήρα στα Βόρεια προάστια, μπορεί πράγματι, να επενδύσει στη στρατηγική συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε τα προβλήματα που απασχολούν την πόλη, να επιλυθούν άμεσα και αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος:

  • Υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο κόσμος του επιχειρείν να αποτελεί ενεργό κύτταρο που αλληλεπιδρά με τους κατοίκους και τους δημότες.
  • Αναλαμβάνει να γνωστοποιεί και να ενημερώνει στοχευμένα τους πολίτες για τις συνεργασίες που συνάπτει, έτσι ώστε το ανταποδοτικό όφελος για τους ιδιωτικούς φορείς που θα επενδύσουν στο Μαρούσι να είναι σημαντικό.

Κάθε εταιρία που εδρεύει ή αναπτύσσει δραστηριότητα στο Μαρούσι, μπορεί συνεπώς, από κοινού με τον Δήμο, να βρει το μοντέλο συνεργασίας που της ταιριάζει και μέσα από μία γόνιμη και σταθερή σχέση να ενισχύσει την εικόνα της, αφήνοντας παράλληλα ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα στην πόλη.

Πεδία προτεραιότητας

Με στόχο ένα σημαντικό μέρος από τα προγράμματα και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που υλοποιούνται από τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Αμαρουσίου και στις ανάγκες των κατοίκων του, ο Δήμος προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν οι σημερινές προτεραιότητες σε παρεμβάσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης κοινωνικών δομών, προστασίας του Περιβάλλοντος και ενίσχυσης του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. Έτσι, τα πεδία προτεραιότητας στα οποία επικεντρώνεται η προσπάθεια του Δήμου Αμαρουσίου για προσέλκυση χορηγιών είναι:

  • Κοινωνική πολιτική
  • Αθλητισμός
  • Περιβάλλον
  • Πολιτισμός

Και τα τέσσερα αυτά πεδία αποτελούν τους πυλώνες, στη βάση των οποίων δομείται η υπόσχεση που έχει δοθεί από την Δημοτική Αρχή, για ένα Μαρούσι που νοιάζεται για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του.

Δράσεις επικοινωνίας του Δήμου Αμαρουσίου για τις συνεργασίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ο Δήμος Αμαρουσίου για τις συνεργασίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ακολουθεί συγκεκριμένες ενέργειες που αφενός επικοινωνούν στη Μαρουσιώτικη κοινωνία (ωφελούμενοι των προγραμμάτων) για τις παροχές και δράσεις και αφετέρου αναδεικνύει τη συμμετοχή και το ρόλο των Εταιριών στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων του Δήμου Αμαρουσίου

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μπορούν να ενημερωθούν για το αναλυτικό Πρόγραμμα Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων του Δήμου Αμαρουσίου επικοινωνώντας στο email: avagiona@maroussi.gr και στα τηλέφωνα: 2132038313, 2132038302.

Scroll to Top