Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2021

Θ. Αμπατζόγλου: «Με επίκεντρο τον πολίτη, η οικονομική εξυγίανση και το νοικοκύρεμα του Δήμου μας είναι μονόδρομος»

Υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2021, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της  15ης και 17ης Δεκεμβρίου 2020.

Στην αρχή της εισήγησής του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράμμισε ότι «ο προϋπολογισμός του 2021 είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός, που αποτυπώνει ξεκάθαρα τη στρατηγική και τις προτεραιότητές μας για την επόμενη χρονιά, όπως και τους άξονες της δημοτικής πολιτικής που θα ακολουθήσουμε.


Επιλέγουμε για μια ακόμη χρονιά το δρόμο της ευθύνης, το δρόμο της συνέπειας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ασκούμενης πολιτικής μας»
επεσήμανε ο κ. Αμπατζόγλου. 

 

«Με λιγότερα χρήματα η λειτουργία του Δήμου, χωρίς περικοπή υπηρεσιών και κυρίως χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τους πολίτες»  

Ο προϋπολογισμός του 2021 συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από πραγματικά οικονομικά δεδομένα, τα οποία καθορίζουν το περιεχόμενό του σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία εξαιτίας της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα:

-Την όλο και μεγαλύτερη χρόνο με χρόνο μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.
-Την κατακόρυφη μείωση των εσόδων που εισπράττει ο Δήμος από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, λόγω της αδυναμίας όλο και μεγαλύτερου αριθμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε βασικές υποχρεώσεις, τη στιγμή που το 73% των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη αποτελούν την κύρια πηγή των τακτικών εσόδων του Δήμου.

-Την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ποσού

της τάξης των 59.939.350,30 ευρώ από το έτος 2010 έως και το 2020.

 

«Νοικοκύρεμα των Οικονομικών – Ο Δήμος Αμαρουσίου δεν διέθετε ποτέ άλλοτε ανάλογη οικονομική ασφάλεια»

Ο Προϋπολογισμός του 2021 υπηρετεί τη φιλοσοφία «υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με ακόμη χαμηλότερο κόστος», η οποία στηρίζεται στο νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου και ειδικότερα:

-Οι υποχρεώσεις των παρελθόντων οικονομικών ετών στις 30/11/2020 (πίνακας οφειλών) ανέρχεται στο ποσό των 2.955.974,90 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσόν στις 30/11/2019 ήταν 2.763.780,45 ευρώ. Το ποσόν αυτό θα ήταν χαμηλότερο εφόσον οι δικαιούχοι προσκόμιζαν εγκαίρως τα δικαιολογητικά.

-Οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς έχουν ρυθμιστεί-διακανονιστεί και εξυπηρετούνται κανονικά και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

-Η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου γίνεται κανονικά και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στις τράπεζες.

-Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, κούρεμα 40%, ποσού 7.898.967,22 ευρώ της ληξιπρόθεσμης οφειλής της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης στην Τράπεζα Πειραιώς από δάνειο που ελήφθη το 2005, καθώς και ρύθμιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας με Άθμονον Ακινήτων.

 

Σήμερα ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα που επιτρέπουν να καλυφθούν ακόμη και έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Το ύψος αυτών των διαθεσίμων στις 31/12/2020 θα ξεπερνά τα 34,5 εκατ. ευρώ και αποτελεί ένα ασφαλές μαξιλάρι για μελλοντικές ανάγκες και υποχρεώσεις.

Και η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στην προσπάθεια νοικοκυρέματος που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Εξυγίανσης για τον περιορισμό των δαπανών, την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων, τη μείωση των νομικών προσώπων του Δήμου, την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, τον εξ ορθολογισμό των προμηθειών, την επαναδιαπραγμάτευση των επιτοκίων και την επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων, στην υιοθέτηση νέων εργαλείων χρηματοοικονομικής διαχείρισης και καθημερινής παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών, στην ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων με οικονομικό αντικείμενο.

Η συνεχής εφαρμογή μιας πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης επιτρέπει στο Δήμο Αμαρουσίου να κλείσει το 2020 με ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς, μέσα στους στόχους που είχαν τεθεί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και το Παρατηρητήριο.

 

«Προϋπολογισμός με επίκεντρο τον πολίτη»

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου τόνισε στην εισήγησή του ότι «ο δρόμος της οικονομικής εξυγίανσης και του νοικοκυρέματος είναι μονόδρομος, καθώς είναι ο πιο συνετός τρόπος για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος», επισημαίνοντας ότι «αυτή η προσπάθεια νοικοκυρέματος και εξυγίανσης έγινε
– χωρίς να καταργηθεί ούτε μία δημοτική υπηρεσία
-χωρίς να κλείσει ούτε μία κοινωνική δομή

-με τον εξ ορθολογισμό, τακτοποίηση-νοικοκύρεμα των εσόδων και τοποθέτηση νέων υπαλλήλων.

 

Έντεκα προτεραιότητες για το 2021

Έντεκα προτεραιότητες έθεσε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου για το έτος 2021 που αφορούν:

-Στην αναβάθμιση της μηχανογραφικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου και την εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

-Στην απόκτηση νέων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

-Στην ολοκλήρωση του Χωρικού Σχεδίου και την ένταξη σε αυτό περιοχών της πόλης.

-Στην σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης και την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.

-Στον εκσυγχρονισμό της Δημοτικής Συγκοινωνίας με την αγορά επιπλέον 3 οχημάτων.

-Στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και μετά του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

-Στην αξιοποίηση του Κτήματος Καρέλλα και του αντίστοιχου Κτήματος στην περιοχή της ΕΤΕΒΑ.

-Στην δημιουργία Φόρουμ Νέων.

-Στην ενίσχυση των τομέων του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Πολιτικής που σηκώνουν το βάρος της πανδημίας.

-Στην ανέγερση  νέων σχολικών μονάδων.

-Στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών και σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων.                  

 

Η αναζωογόνηση, η εξυγίανση και η αναβάθμιση του δομικού περιβάλλοντος οι προτεραιότητες του Τεχνικού Προγράμματος

Με στρατηγικό σχεδιασμό και με ορίζοντα τετραετίας το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για το 2021 έρχεται να δώσει απαντήσεις στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 συνολικού ύψους 13.725.885,07 ευρώ, το πρόγραμμα νέων έργων και μελετών ανέρχεται στο ποσόν των 8.301263,48 ευρώ και των συνεχιζόμενων έργων στο ύψος των 5.424.621,59 ευρώ.

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράμμισε ότι «η αναζωογόνηση, η εξυγίανση και η αναβάθμιση του δομικού περιβάλλοντος που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων  αποτελούν προτεραιότητες του Τεχνικού Προγράμματος.» 

« Έχουμε πετύχει- πρόσθεσε- πέραν από τη χρηματοδότηση έργων με ίδιους πόρους να εξασφαλίσουμε πόρους με τη συμμετοχή μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά  προγράμματα χρηματοδότησης (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ κ.α.), ενώ συνεχίζουμε να διεκδικούμε τη χρηματοδότηση έργων από την Περιφέρεια Αττικής.

Και το 2021 θα είναι μια χρονιά μικρών και μεγάλων έργων για το Μαρούσι, ενώ σταδιακά μέσω των αναμορφώσεων θα εντάσσονται νέα έργα στο Τεχνικό μας Πρόγραμμα». 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί νέα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και αποχέτευσης, οδοποιίας, κτιριακών υποδομών, αθλητικών υποδομών και περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα συνεχιζόμενα και εν εξελίξει έργα και οι μελέτες.

Μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων τα εξής νέα έργα:
– Απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής Νέου Τέρματος.
-Αποκατάσταση αγωγού ακαθάρτων στην περιοχή Στούντιο Α.

-Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης διάβρωσης και κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά μήκος ρωγμής στην οδό Ερεσσού στην Νέα Λέσβο.
-Διανοίξεις οδών και πεζοδρομίων.

-Εφαρμογή μέτρων προστασίας των βάθρων των πεζογεφυρών επί των οδών Γούναρη και Αναβρύτων.

Ανακατασκευή και συντήρηση οδών.
-Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων.

-Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήση ΑΠΕ.

-Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και λοιπών υποστηρικτών χώρων.
-Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλειστού γηπέδου Σπύρου Λούη.

-Ανακαίνιση εξωτερικού χώρου και εισόδου Κοιμητηρίου.

– Αναβάθμιση-συντήρηση υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.

-Διαμόρφωση-συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων για τις υπηρεσίες καθαριότητας και περιβάλλοντος.

-Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης-πυροπροστασίας χώρων συνεργείων.

-Διαμόρφωση πεζοδρομίων-εσοχών για τη χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων.

-Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων πέραν του υπάρχοντος αμαξοστασίου.

-Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων.

-Κατασκευή Πράσινων Σημείων.

-Συντήρηση- επισκευή εγκαταστάσεων χώρων τεχνικών συνεργείων.

-Κατασκευή νέου σημείου μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Scroll to Top