Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Πρόσκληση από το Δήμο Αμαρουσίου προς τους ιδιοκτήτες-δικαιούχους καταβολής αποζημιώσεων των ακινήτων τους στην περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου

Ο Δήμος Αμαρουσίου καλεί τους ιδιοκτήτες – δικαιούχους καταβολής αποζημιώσεων των ακινήτων τους, που έχουν δεσμευτεί ως κοινόχρηστοι χώροι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ.91/τ. Δ΄/29-02-2020 «Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του ΕΧΣ, έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ) αυτού και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος», να απευθυνθούν άμεσα, για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους δηλαδή για την είσπραξη των αποζημιώσεων λόγω της δέσμευσης των ιδιοκτησιών τους, για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων χάριν δημόσιας ωφέλειας, στην υπόχρεη για την καταβολή τους, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Lamda Olympia Village Α.Ε.» η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 91/τ. Δ΄/29-02-2020 και αποκλειστικά υπόχρεη για την καταβολή των αποζημιώσεων των δεσμευθέντων, για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, ακινήτων.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αμαρουσίου δεν ευθύνεται για την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες – δικαιούχους, λόγω της δέσμευσης των ακινήτων τους για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων αλλά ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δικαιούχων ιδιοκτητών και για το λόγο αυτόν προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων.

Scroll to Top