Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Mε σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζουμε τον νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνουμε αναλυτικά.

Μπορείτε να μας εμπιστευθείτε
Το site μας μπορεί να συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή σας .

Διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και δεν τα μεταφέρουμε ή μοιραζόμαστε με τρίτους χωρίς την άδειά σας.

Τι δεδομένα συλλέγουμε;
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία που βοηθούν στην επικοινωνία μας μαζί σας.

• όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και
• στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, σταθερό και κινητό τηλέφωνο

Σας ενημερώνουμε για όσα σας ενδιαφέρουν
Συλλέγουμε τα δεδομένα σας από διάφορες πηγές με τη συγκατάθεσή σας και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνοπτικά, τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από πληροφορίες που εσείς επιλέγετε να μοιρασθείτε μαζί μας, με τη συγκατάθεσή σας.
Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας;
Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας προέρχονται από στοιχεία που επιλέγετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας.

Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με υπευθυνότητα
Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που συλλέγουμε για την εκπλήρωση των σκοπών της ενημέρωσής σας σχετικά με τη δράση μας .
Επίσης, για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας.

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε;
Η επεξεργασία των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας πραγματοποιείται για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μας μαζί σας, στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας σχετικά με την πολιτική και αυτόδιοικητική δράση μας, στο πλαίσιο της υποψηφιότητας του συνδυασμού μας «Το Μαρούσι Ψηλά!» για την διεκδίκηση του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για εκδηλώσεις μας, ομιλίες κτλ.

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων
Όνομα/Επώνυμο: Θεόδωρος Αμπατζόγλου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108029957

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Αποτελεί δέσμευση μας αφενός η τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση της εν γένει δραστηριότητάς μας και αφετέρου η συμμόρφωσή μας με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ.
Η πολιτική μας προστασίας δεδομένων βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς.
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας.
• Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου απαραίτητο, επικαιροποιημένα.
• Προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας.
• Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που θα διασφαλίζει την προστασία τους.
• Προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας τους.
• Υποκείμενα δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.
Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, έντυπα ή ηλεκτρονικά, συμφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό, που αναφέρεται στη φόρμα που συμπληρώσατε.
Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.
Έχουμε υιοθετήσει πολιτικές και εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων.
Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από εμάς μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας, που αφορά τη δράση μας, ως υποψήφιος συνδυασμός, για την εκλογή μας στο ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.
Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.
Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:
– Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε
– Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.
– Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
– Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους.
– Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης σας.
Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο marousineaepoxi.gr, σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Scroll to Top