Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ενημέρωση σχετικά με πρόστιμα που θα επιβληθούν για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις

Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μαζικής εστίασης προχείρου ή πλήρους γεύματος & λιανικής πώλησης τροφίμων & ποτών) καθώς και καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και που κατέχουν άδειες λειτουργίας των παλαιότερων νομοθεσιών, λειτουργούν επ’ αόριστο, με τις άδειες που κατέχουν, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν.

Σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στα Κ.Υ.Ε. και τα Κ.Π.Υ.Υ.Ε., θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τις προϋφιστάμενες άδειές τους, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 230/τ.Α/2016 και Φ.Ε.Κ. 1723/τ.Β/2017), και να την μεταβάλουν ανάλογα.

Ενδεικτικά, αναφέρονται περιπτώσεις μεταβολών που θα πρέπει να δηλωθούν με γνωστοποίηση:

1.         Έχει αλλάξει η επωνυμία (με το ίδιο Α.Φ.Μ.), ο νόμιμος εκπρόσωπος, ή ο υπεύθυνος καταστήματος που αναφέρεται στο στέλεχος της κατεχόμενης άδειας.

2.         Έχει αλλάξει ο κάτοχος της άδειας, στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μεταβίβαση του καταστήματος και οφείλει να προμηθευτεί και βεβαίωση εγκατάστασης από τον Δήμο ο νέος κάτοχος. (Στην περίπτωση αυτή υπόκεινται και οι εταιρείες που έχουν διαφορετικό Α.Φ.Μ. από αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους).

3.         Έχουν προστεθεί τραπεζοκαθίσματα (από την δυναμικότητα που αναγράφεται στην κατεχόμενη άδεια) στο κατάστημα είτε στον ιδιωτικό του χώρο, είτε στον Δημοτικό χώρο. (Στην περίπτωση που το κατάστημα έχει δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε Δημοτικό χώρο, θα πρέπει να έχει προμηθευτεί και την αντίστοιχη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την υπηρεσία εσόδων του Δήμου).

4.         Έχουν αλλάξει οι χώροι του καταστήματος, είτε έχει κλειστεί υπαίθριος χώρος, είτε έχει συνενωθεί με διπλανό κατάστημα, με αποτέλεσμα να πρέπει να αλλάξουν τα σχέδια που είχαν επικυρωθεί από την υγειονομική υπηρεσία κατά την έκδοση της κατεχόμενης αδείας. (Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ζητηθεί νέα βεβαίωση εγκατάστασης πριν γνωστοποιηθεί η μεταβολή και θα πρέπει να δηλωθούν και τα νέα νομιμοποιητικά στοιχεία οικοδομικές άδειες, ρυθμίσεις αυθαιρέτων κ.α., που αφορούν στην προαναφερόμενη μεταβολή). Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων λειτουργίας της κατεχόμενης άδειας, η άδεια ανακαλείται άμεσα και το κατάστημα σφραγίζεται.

5.         Έχει κλείσει ή πρόκειται να κλείσει το κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί η κατεχόμενη άδεια (με σημείωση ότι θα κλείσει το κατάστημα) και να ακυρωθεί, ώστε να ενημερωθεί και η βάση δεδομένων μας.

6.         Έχει λήξει η μονοετής ή η τριετής άδεια μουσικής του καταστήματος. (Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί η κατεχόμενη άδεια (με σημείωση ότι γνωστοποιείται για να δηλωθεί η μουσική). Σημείωση: οι άδειες μουσικής που δεν αναφέρουν παράταση ωραρίου μουσικής, ισχύουν για τις επίσημες ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Σε περίπτωση που κάποιο κατάστημα παίζει μουσική πέραν του ανωτέρω ωραρίου, θα πρέπει να ζητηθεί από τον επιχειρηματία άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, για την οποία θα γίνει εισήγηση στην ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. και αν δοθεί η έγκρισή, θα εκδοθεί η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής.

7.         Έχει αλλάξει ή προστεθεί ή αφαιρεθεί δραστηριότητα στο κατάστημα (π.χ. ένα εστιατόριο γίνεται πλέον καφετέρια, ή ένα εστιατόριο προσθέτει και καφετέρια, ή ένα εστιατόριο με καφετέρια λειτουργεί πλέον μόνο ως εστιατόριο), είτε από πρόθεση του επιχειρηματία, είτε κατόπιν ελέγχου της υγειονομικής υπηρεσίας με γνωμοδότησή της, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί η κατεχόμενη άδεια και να μεταβληθεί ως προς την περιγραφή δραστηριότητας, αφού όμως πρώτα προμηθευτεί ο επιχειρηματίας νέα βεβαίωση εγκατάστασης και πληρώσει το αναλογούν παράβολο.

Επίσης, ενημερωτικά αναφέρεται ότι οφείλουν να κατέχουν άδεια λειτουργίας, παλαιότερων νομοθεσιών από τον Δήμο και τα καταστήματα που πωλούν μεταχειρισμένα ενδύματα και υποδήματα, τα κέντρα διασκέδασης, οι παιδότοποι, οι κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε πολυκατοικίες, οι παιδικοί σταθμοί, τα περίπτερα κ.α.

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι όλα τα καταστήματα μαζικής εστίασης, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις, θα πρέπει να κατέχουν το βιβλίο αναφοράς του Ν. 3868/2010, επικυρωμένο από τον Δήμο (βιβλίο καπνίσματος).

Καλούνται οι επιχειρηματίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης στις περιπτώσεις μεταβολών Κ.Υ.Ε. και τα Κ.Π.Υ.Υ.Ε., όπως ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω και να κατέχουν πάντα προς επίδειξη τις απαραίτητες άδειες, προς αποφυγή νόμιμων κυρώσεων που θα επιβληθούν αρμοδίως.

Scroll to Top