Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Δικαιολογητικά ένταξης στις δομές παροχής βασικών αγαθών του Δήμου Αμαρουσίου

Στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ο Δήμος Αμαρουσίου λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο για τη στήριξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων.
Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και στο Κοινωνικό Φαρμακείο μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία και προβλήματα υγείας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα):
– Εκκαθαριστικό Ε1, Ε9
– Ταυτότητα
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
– Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο
– Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.
Για κάθε αίτηση πραγματοποιείται κατ’ οίκον κοινωνική έρευνα από Κοινωνικό Λειτουργό της υπηρεσίας.
Scroll to Top