Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ανακοίνωση για την «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» μετά από άρση απαλλοτρίωσης (Απόφαση ΣτΕ 1656/2003) στο ΟΤ 527 στη συμβολή των οδών Λ. Κηφισίας & Παραδείσου (Άγιος Γεώργιος Χωματιανός )

Επανέγκριση με Προεδρικό Διάταγμα της 1656/16-11-2003 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 1332 Δ) «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» μετά από άρση απαλλοτρίωσης (Απόφαση ΣτΕ 1656/2003) στο ΟΤ 527 στη συμβολή των οδών Λ. Κηφισίας & Παραδείσου (Άγιος Γεώργιος Χωματιανός )

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να λάβουν γνώση από το σχετικό διάγραμμα που είναι αναρτημένα στο γραφείο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου (Α όροφος) και να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης στον τύπο.

Scroll to Top